Kontakt os

Vi vender altid tilbage med et svar indenfor 24 timer!   

  SoundCheck online træning: Advanced Analysis – AFHOLDT

  SoundCheck online træning: Advanced Analysis – AFHOLDT

  (For version in English – please scroll down)

  Denne online træning er afholdt – kontakt os hvis du er interesseret – så kan vi informere dig om mulige kommende træninger.

  I denne 2-timers træning vil vi gå dybere ned i nogle af de mere avancerede funktioner i analyseeditoren. Dette vil være nyttigt for alle med en grundlæggende forståelse af SoundCheck-opsætning, kalibrering og sekvensskrivning, der ønsker at tilføje værdi til deres målinger ved at optimere deres testprocedurer. 

  Vi vil se nærmere på, hvordan man konfigurerer forskellige analysealgoritmer, og virkningen af ​​de valgte indstillinger på målingens troværdighed og hastighed. Denne uddannelse giver værdi til både R&D- og produktions-brugere. 

  Træningen kommer ind på:

  • Forståelse og konfiguration af distortion-indstillinger i SoundChecks Harmonictrak-algoritme, herunder hvordan man træffer de bedste valg til sin applikation.
  • Konfiguration af Loose Particles-algoritmen til at detektere transienter, for at kunne fange produktionsdefekter, der muligvis ikke fremhæves ved hjælp af frekvensbaseret analyse.
  • Brug af SoundChecks valgmuligheder i forhold til målingens troværdighed ved at justere stimulus for at opnå den bedste afvejning mellem hastighed og nøjagtighed.
  • Hvordan du analyserer ‘real world’ testsignaler (f.eks. Multitone, støj, musik, tale) til måleenheder, der ikke fungerer godt med sinusbølgesignaler (f.eks. Telekommunikation, herunder DSP)

   

  Tid/Sted:

  Online tirsdag den 15 september 2020 kl. 15-17

  Pris:

  • $79 for jer, som ikke har en Support&Upgrade aftale tilknyttet jeres licens
  • Gratis for jer, som har en Support/Upgrade aftale

  Kontakt os, hvis I ikke har en aftale, men er interesserede i at deltage – eller har flere deltagere, end I har aftaler til.

  Tilmelding:

  Klik her for at komme til tilmelding på Listen Inc’s hjemmeside

   

  English version:

  In this 2 hour training, we will be taking a deeper dive into some of the more advanced features of the analysis editor. This will be useful for anyone with a basic understanding of SoundCheck setup, calibration and sequence writing who is looking to add value to their measurements by optimizing their test procedures. We will be taking a closer look at how to configure various analysis algorithms, and the impacts of the chosen settings on measurement confidence and speed. This training offers value to both R&D and production users. 

  We will cover:

  • Understanding and configuring the distortion options in SoundCheck’s Harmonictrak algorithm, including how to select the best option for your application
  • Configuring the Loose Particles algorithm to detect transients in waveforms to catch manufacturing defects that may not be highlighted using frequency based analysis
  • Using SoundCheck’s measurement confidence option to adjust the stimulus to obtain the best trade off between speed and accuracy
  • How to analyze ‘real world’ test signals (e.g. multitone, noise, music, speech) for measuring devices that do not perform well with sine wave signals (e.g. telecoms, those including DSP)

  This training is free to support contract holders and $79 for others.

  Registration click here

   

  [social_share_list list_type=circle]